Advarsel Warning: I am able to write to the configuration file: /storage/content/98/102498/kostyme-spesialisten.no/public_html/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
Velkommen til Kostyme-Spesialisten
Min Profil  Handlevogn  Kasse  
   » Produktkatalog » Kjøpsbetingelser Min Profil  |  Handlevogn  |  Kasse   
Produktkatalog

Anbefalte Produkter
Nyheter - Tilbud
Print en Katalog

Søk
 
Bruk enkle søkeord for å finne det du leter etter.
Avansert søk
Nyheter Vis mer
Jolie brun
Jolie brun
Kr.279,-
Produsenter
Informasjon
Fraktinformasjon
Sikkerhet
Kjøpsbetingelser
Kontakt oss


 253 gjester online.
Kjøpsbetingelser Kjøpsbetingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Kostyme-Spesialisten.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Kostyme-Spesialisten så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Kostyme-Spesialisten side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Kostyme-Spesialisten, er ansvarlig for betaling av de ytelser Kostyme-Spesialisten eller Kostyme-Spesialisten samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Kostyme-Spesialisten.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon
Før feil meldes til Kostyme-Spesialisten, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Kostyme-Spesialisten har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Kostyme-Spesialisten slik at Kostyme-Spesialisten kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Kostyme-Spesialisten melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Kostyme-Spesialisten skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Kostyme-Spesialisten, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Kostyme-Spesialisten, betaler ikke Kostyme-Spesialisten disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Kostyme-Spesialisten er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Kostyme-Spesialisten godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Kostyme-Spesialisten kontroll, og som Kostyme-Spesialisten ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Kostyme-Spesialisten er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Kostyme-Spesialisten side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Kostyme-Spesialisten har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
Kostyme-Spesialisten forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Kostyme-Spesialisten forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Kostyme-Spesialisten fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.Spørsmål:

Spørsmål kan rettest til vår Support avdeling :             
Kontakt Oss 

Kontakt Informasjon:

Kostyme-Spesialisten
co/ Heidi Wold
Sjøskogenveien 7 ,boks 106
1407 Vinterbro
Norway

Phone: 004799700387
Cell Phone:
email: info@bursdagbutikken.no

Kontakt Person :
Kostyme-Spesialisten


Fortsett
Handlevogn Vis mer
0 artikler
Mest solgt
01. Heidi Girl
02. Badedrakt-stripet
03. Afro-parykk
04. Parykk Hette
05. Blomsterkrans
06. Kaptein-Hatt
07. Tyrolerhatt-herre
08. Afro Sminke
09. Matroshatt
10. Matroskrave m/ hatt Herre
Produktomtaler Vis mer
Gretl Gul
En veldig fint tyrolerkostyme. Passer fint ( jeg bestilte st ..
5 av 5 mulige!
Tilbud Vis mer
Afro Fletter
Afro Fletter
Kr.295,-
Kr.195,-
Vis priser

2003© Kostyme-Spesialisten : By Web Shop Service